Fotowoltaika DLA ROLNIKA

Panel pv

Po I Specjalne Niemieckie Panele:

„szczegóły tworzą doskonałość a doskonałość nie jest szczegółem”

Niemieckie Panele „Bauer” z jez. Niem. Bauer oznacza Rolnik, to panele przygotowane specjalnie dla gospodarstw rolnych, ich atutem jest podwójne szkło, od wewnętrznej i zewnętrznej strony co daje gwarancję, pełnej niepalności, jak również pracy w ekstremalnych warunkach takich jak Chlewnie, gdzie powstałe wyziewy wyjątkowo nie są przyjazne dla poszyć dachowych. W takich Przypadkach Sun Fee sp. z o. o. Stosuję specjalną konstrukcje tzw. Podwójną kratownicę, specjalne peszle na przewody z atestami niepalności i wieloletnią gwarancja, oraz Panele najwyższej klasy zdając sobie sprawę z tego iż mamy do czynienia z naprawdę ekstremalnymi warunkami. ?

Rozliczenia

Taryfa G w całym gospodarstwie
W przypadku jednego licznika na wszystkie budynki, stosowane jest bilansowanie polegające na możliwości oddania do sieci nadwyżki energii elektrycznej z mikroinstalacji oraz odebrania jej w późniejszym okresie. Mówiąc prościej – jeśli gospodarstwo nie zużyje wyprodukowanej energii na własne potrzeby (np. w okresie letnim), energia ta zostanie „zmagazynowana” przez operatora sieci i oddana w okresie, w którym gospodarstwo będzie miało wzmożony pobór energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna dla gospodarstwa rolnego

Fotowoltaika w rolnictwie to niższe koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego i wysoka stopa zwrotu. W wielu gospodarstwach rolnych, wydatki na energię elektryczną to jedne z największych kosztów prowadzenia gospodarstwa. 

Teraz może się to zmienić – instalacja fotowoltaiczna, dopasowana do indywidualnych potrzeb gospodarstwa rolnego, pozwala znacząco obniżyć koszty zużywanej energii.

Rolnictwo obejmuje szeroki zakres działalności. Branże rolnicze charakteryzują się wspólną cechą – wymagają dużych ilości energii elektrycznej, w nieregularnych odcinkach czasowych – w zależności od pory dnia oraz sezonu. 

Dzięki nowelizacji Ustawy o OZE inwestycja w instalację fotowoltaiczną dla rolników jest teraz bardzo atrakcyjna! 
Rolnik może korzystać z rozliczeń w formie opustów (net metering) i jako prosument energii odnawialnej ma możliwość odbioru nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanych w sezonach wiosennym i letnim zimą, gdy dzień jest krótszy

Instalacja fotowoltaiczna

Fotowoltaika dla rolnictwa - rolnik prosumentem

Energia oddana i pobrana z sieci, bilansowana jest corocznie w stosunku 0,8:1 dla instalacji do 10 kWp oraz 0,7:1 dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp. Oznacza to, że prosumenci za każdą kilowatogodzinę „zielonej energii” oddanej do sieci będą mogli odebrać z niej 0,8 lub 0,7 kilowatogodziny w ciągu 365 dni, od momentu oddania nadwyżki energii do sieci.

Podział taryf w gospodarstwie rolnym:

Taryfa G w budynku mieszkalnym oraz Taryfa C w budynkach gospodarczych. Podział taryf w gospodarstwie rolnym, pozwala rolnikowi generować dodatkowe korzyści. Według przepisów, wszystkie wyprodukowane nadwyżki energii elektrycznej, mogą zostać oddane do sieci w ramach systemu prosumenckiego lub odkupione przez Zakład Energetyczny. Wybór najlepszego sposobu rozliczeń należy do rolnika!

Energia wyprodukowana z własnej elektrowni słonecznej, w pierwszej kolejności wykorzystywana jest na bieżące zaspokojenie potrzeb budynku, natomiast cała niewykorzystana a wytworzona przez mikroelektrownię energia może być odsprzedawana operatorowi systemu elektroenergetycznego lub przekazywana i następnie odbierana z sieci w ramach systemu upustów

Jak dobrać moc elektrowni?

Duza instalacja fotowoltaiczna Sun Fee

Doboru mocy instalacji fotowoltaicznej dokonują nasi doradcy energetyczni, chociaż w Internecie można znaleźć wiele kalkulatorów fotowoltaicznych, które mogą policzyć moc instalacji fotowoltaicznej bez wychodzenia z domu, my zachęcamy do bezpłatnej konsultacji z naszym doradcą energetycznym. Specjalista na podstawie zużycia, możliwości montażowych, projektu technicznego oraz parametrów jakimi charakteryzują się panele fotowoltaiczne precyzyjnie oceni jaka wielkość systemu będzie najkorzystniejsza. Dlaczego to tak ważne? Na moc montowanej na Twoim dachu fotowoltaiki wpływ ma nie tylko łączne zużycie prądu, ale też aspekty techniczne: kąt nachylenia dachu, jego orientacja czy nawet tryb życia. To czynniki, których często pod uwagę nie weźmie nawet najlepszy kalkulator fotowoltaiki.

Korzyści dla rolnika

  •  Niższe koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego
  •  Skuteczne obniżenie rachunków za energię elektryczną
  •  Niezależność od dostawców energii elektrycznej oraz od podwyżek cen energii, które nastąpią
  •  Przewidywalność cen energii w długim czasie, a co za tym idzie – dobre planowanie kosztów gospodarstwa
  •  Efektywne zagospodarowanie nieużytkowanej powierzchni (dach obiektu gosp. lub części nieużytku rolnego)
  •  Podniesienie wartości nieruchomości
  •  Ekologiczne gospodarstwo rolne – polepszenie wizerunku i konkurencyjności gospodarstwa rolnego
  •  Korzystne i elastyczne formy finansowania inwestycji w system fotowoltaiczny
  •  Wysoka stopa zwrotu z inwestycji w odnawialne źródło energii
dofinansowania sunfee plakat baner

Zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym, rolnikom przysługuje ulga inwestycyjna na budowę instalacji fotowoltaicznej. To aż 25% poniesionych kosztów na instalację, które można odliczyć od podatku rolnego. Ponadto, jeżeli rolnik jest płatnikiem VAT, może go w całości odliczyć i zyskać dodatkowe 23%!

Kto może skorzystać z ulgi?

Podatnik podatku rolnego, Hodowca, rolnik, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków, w tym budowę instalacji fotowoltaicznej.

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów bądź też posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co można zyskać?

W/w mają prawo skorzystać z 25 % ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego. Jest to 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych, które są udokumentowane rachunkami. Ulga z tytułu tej samej inwestycji rozliczana do 15 lat. Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców. Co ważne, przysługuje ona jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej nie zostały sfinansowane z udziałem środków publicznych tzn. dotacji, kredytów na preferencyjnych warunkach, dopłatach itd.

Inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej decyduje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

dla-rolnika-sunfee-farma2